Fleetboard Logbook

Het gedrag van uw eTrucks in uw bedrijf begrijpen

Met het digitale rittenboek verliest u het totaalbeeld nooit uit het oog. Het geeft u een overzicht van de volledige geschiedenis van alle ritten van een voertuig en maakt het mogelijk om sneller verbanden te herkennen. Het helpt om af te leiden wat bijzonder belangrijk is voor een eTruck en laat duidelijk zien hoe elk afzonderlijk traject is verlopen. De dagindeling van een vrachtwagen wordt hier onderverdeeld in de drie hoofdtoestanden: rijden, stilstaan en laden. Duidelijke informatie over de gereden snelheid, het totaalgewicht, de hoogte of de temperatuur maken het mogelijk om dagelijks de belasting, problemen en optimalisatiemogelijkheden per voertuig te identificeren. Gedetailleerde filteropties maken het voor wagenparkbeheerders mogelijk om de gegevens volgens individuele criteria te ordenen en ze van de juiste meldingen te voorzien.

Voordelen

Begrijp het gedrag van eTrucks en hoe ze in uw bedrijf en bij de dagelijkse werkzaamheden worden gebruikt

Maximaliseer de bezettingsgraad van uw eTrucks door te zien hoe ze in de loop der tijd zijn gebruikt

De factoren begrijpen die de prestaties van uw eTrucks beïnvloeden

Technische voorwaarden

Truck Data Center