Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein

Postbus 2098
3500 GB Utrecht

Handelsregister Utrecht 69861935.

Tel: 00 800 -9 777 77 77
E-mail: info@mercedes-benz.nl

Supervisory Board: W. Theissen (chairman), A. Lythgoe
Board of Management: E.M. Brok (chairman), W. Mulder

Fiscaal nummer: 858042307
BTW-nummer: NL858042307B01
 

Auteursrecht

Auteursrecht Daimler. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid-, video- en animatiebestanden evenals arrangementen ervan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Zij mogen noch voor handelsdoeleinden of het doorgeven ervan worden gekopieerd, noch worden veranderd en op andere websites worden gebruikt. Enkele van deze sites bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van diegenen die dit ter beschikking hebben gesteld.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze sites vormen geen toezegging of garantie, ook al is deze nadrukkelijk of stilzwijgend. Zij vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de hoedanigheid, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetten en octrooien.

Licentie rechten

Daimler wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen wij ook dat u onze creatieve vormgeving net zo waardeert als wij. Toch vragen wij u om begrip voor het feit dat Daimler haar intellectuele eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten beschermen moet en deze internetsites generlei licentierechten voor het intellectuele eigendom van Daimler verlenen kunnen.