Compact, overzichtelijk, rijk aan inhoud en direct op uw bureau!

Om de omgang met de online weergegeven FleetBoard-gegevens te vereenvoudigen, zijn er als aanvulling de FleetBoard Reports.

Het kaderverslag geeft de ondernemer een globaal overzicht over de belangrijkste gegevens en de ontwikkeling van het wagenpark in de laatste drie maanden.

Het wagenparkverslag voor de wagenparkbeheerder bevat naast de onderhoudsplanning een ranglijst van de zuinigste chauffeurs/voertuigen en levert aanwijzingen ter optimalisatie van de rendabiliteit.

Chauffeurs krijgen met het chauffeursrapport een overzicht over hun rijgedrag. Op basis van verbruiks- en slijtagegegevens worden maatregelen voorgesteld, die tot een verbetering van de rijstijl bijdragen. Met behulp van FleetBoard Benchmark kunnen chauffeurs en wagenparkmanagers zich niet alleen binnen het wagenpark meten, maar ook met de beste concurrenten.

X