Onderzoek

Om actuele onderwerpen te bespoedigen en nieuwe inzichten te krijgen, neemt FleetBoard deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:

Forschungsprojekt SETPOS (Secure European Truck Park Operational Services)

FleetBoard beteiligt sich an einem Forschungsprojekt mit EU-Unterstützung , welches zum Ziel hat, auf LKW-Rasthöfen geschützte und gesicherte Bereiche zu schaffen und LKW-Fahrern die Buchung und Reservierung von Parkplätzen, z.B. über Telematik-Systeme, zu ermöglichen. Weitere Partner des Projektes "Secure European Truck Park Operational Services" sind der ADAC, Asfinag, Autostrade, Tank & Rast, Veda and Telerout und andere. Das Projekt wird mit 5,3 Mio. € gefördert und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.setpos.eu

Onderzoeksproject Nestor II

FleetBoard heeft van 2003 tot 2005 aan onderzoeksproject Nestor II (CO2 reductie in het verkeer) deelgenomen. Het gaat hierbij om een EU-project dat onder verantwoording van TÜV Rijnland is uitgevoerd. In kader van deze studie werden ca. 19.000 records van FleetBoard klanten geanalyseerd en werd bewezen dat door het inzetten van telematica een CO2 efficiëntietoename bereikt kan worden. In kader van het onderzoek werd bovendien vastgesteld, dat telematicasystemen zich binnen 1-1,5 jaar terugverdienen.

Onderzoeksproject SmartInfo

FleetBoard ondersteunt, als deelnemer aan de raad van advies, een fundamenteel onderzoek door de universiteit van ST. Gallen uitgevoerd project “SmartInfo” - Supply an Marketing of Trafic Information. De raad van advies bestaat uit verschillende disciplines en ondernemingen uit diverse vakgebieden. Met regelmatige bijeenkomsten en onderlinge samenwerking van de afzonderlijke leden met het Kühne-Instituut voor Logistiek ondersteunt de raad op inhoudelijk en methodisch gebied. Gebaseerd op de wijze van informatievoorziening, coördinatie en opstellen van informatie werd het verschijnsel “Voordeel door verkeersinformatie in het goederenvervoer” onderzocht. Doelstelling is, het tot dusverre beperkt gebruik en het gebrekkige aanbod te verklaren. Positieve producteigenschappen verklaren en identificeren, gebruikersgroepen te onderscheiden en voorwaarden voor het succesvol vermarkten van verkeersinformatie af te leiden.

Logistiek-V’Info

Het project LOGISTIEK-V’INFO demonstreert, in hoeverre door een tijdelijke en ruimtelijke correctie van de transporten en door een vooruitziende chauffeurshulp verbeteringspotentialen voor verkeer en milieu ten volle kunnen worden benut en welke voordelen voor de wagenparkbeheerder en verlader door verminderde transportkosten en hogere betrouwbaarheid ontstaan.

De beschikbaarstelling van dynamische verkeersinformaties wordt consequent op het gebruik in goederenverkeer op de weg aangepast en duidelijk voor de verkeersinformatiecentrale RUHRPILOT gerealiseerd. Tijdens de rit wordt het dan mogelijk rekening te houden met hoogte en gewichtsbeperkende objecten. In de ritplanning kunnen door de aanvullende actuele verkeersinformatie, vertragingen herkend worden, waarop optimaal kan worden gereageerd.

Van de kant van de chauffeurshulp kunnen momentele of te verwachtende verkeerssituaties (bijv. verkeerslichtschakeling of reacties van de vooruitrijdende voertuigen) daartoe dienen, dat de chauffeur optimaal op de actuele situatie kan anticiperen.

X