Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein

Postbus 2098
3500 GB Utrecht

Handelsregister Utrecht 69861935.

Tel: 00 800 -9 777 77 77
E-mail: info@mercedes-benz.nl

Supervisory Board: W. Theissen (chairman), A. Lythgoe
Board of Management: E.M. Brok (chairman), W. Mulder

Fiscaal nummer: 858042307
BTW-nummer: NL858042307B01
 

Auteursrecht

Auteursrecht Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid-, video- en animatiebestanden evenals arrangementen ervan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Zij mogen noch voor handelsdoeleinden of het doorgeven ervan worden gekopieerd, noch worden veranderd en op andere websites worden gebruikt. Enkele van deze sites bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van diegenen die dit ter beschikking hebben gesteld.

Producten

Na de sluiting van de redactie van afzonderlijke sites kunnen zich wijzigingen bij producten en diensten hebben voorgedaan. Veranderingen op het gebied van de constructie of vorm, afwijkingen qua kleurnuances evenals wijzigingen van de leverings- of dienstenomvang door de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen met inachtneming van het belang van Daimler voor de klant billijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, speciale uitrustingen of een overige omvang bevatten die niet tot de standaard leverings- of dienstenomvang behoren. Kleurafwijkingen zijn van technische aard. Enkele sites kunnen ook modellen en verrichtingen bevatten die in enkele landen niet worden aangeboden. Uitspraken over wettelijke, juridische en belastingtechnische voorschriften en gevolgen zijn alleen geldig voor de Bondsrepubliek Duitsland.

Prijzen

Behoudens een andersluidende regeling in de verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze contractanten gelden de prijzen als vrijblijvende adviesprijs. Neem daarom voor de actuele stand contact op met een vestiging of een contractant.

Handelsmerken

Indien niet anders vermeld, zijn alle op deze internetsites genoemde merken wettig gedeponeerde merken van de Daimler AG, dit geldt met name voor de modelnamen alsook voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen wij ook dat u onze creatieve vormgeving net zo waardeert als wij. Toch vragen wij u om begrip voor het feit dat Daimler haar intellectuele eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten beschermen moet en deze internetsites generlei licentierechten voor het intellectuele eigendom van Daimler verlenen kunnen.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze sites vormen geen toezegging of garantie, ook al is deze nadrukkelijk of stilzwijgend. Zij vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de hoedanigheid, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetten en octrooien. Op onze internetsites vindt u ook links naar andere sites op internet. Wij willen u erop attenderen dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de sites, waarvan op onze site een link te vinden is. Wij kunnen derhalve ook geen garantie geven met betrekking tot de actualiteitswaarde, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op deze sites beschikbaar gestelde informatie. Daarom distantiëren wij ons bij dezen van alle inhouden van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle op onze internetsites aanwezige links naar externe sites en de inhoud hiervan.