Juridische bepalingen

Aanbieder

Daimler FleetBoard GmbH
Am Wallgraben 125
D-70565 Stuttgart, Germany
Tel: (+49) 0711 / 17 - 91999
E-Mail: info(at)fleetboard.com Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Vertegenwoordigd door de directeur: Volker Hansen, Andreas Dillig
Statutaire plaats van vestiging en handelsregister: Stuttgart, HRB-nr.: 724 754
BTW-nummer: DE220437166

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  

Auteursrecht

Copyright Daimler AG Fleetboard GmbH . Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid-, video- en animatiebestanden evenals arrangementen ervan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Zij mogen noch voor handelsdoeleinden of het doorgeven ervan worden gekopieerd, noch worden veranderd en op andere websites worden gebruikt. Enkele van deze sites bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van diegenen die dit ter beschikking hebben gesteld.

Producten en prijzen

Na de sluiting van de redactie van afzonderlijke sites kunnen zich wijzigingen bij producten en diensten hebben voorgedaan. Veranderingen op het gebied van de constructie of vorm, afwijkingen qua kleurnuances evenals wijzigingen van de leverings- of dienstenomvang door de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen met inachtneming van het belang van Daimler voor de klant billijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, speciale uitrustingen of een overige omvang bevatten die niet tot de standaard leverings- of dienstenomvang behoren. Kleurafwijkingen zijn van technische aard. Enkele sites kunnen ook modellen en verrichtingen bevatten die in enkele landen niet worden aangeboden. Uitspraken over wettelijke, juridische en belastingtechnische voorschriften en gevolgen zijn alleen geldig voor de Bondsrepubliek Duitsland. Behoudens een andersluidende regeling in de verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze contractanten gelden de prijzen als vrijblijvende adviesprijs. Neem daarom voor de actuele stand contact op met een vestiging of een contractant.

Handelsmerken

Indien niet anders vermeld, zijn alle op deze internetsites genoemde merken wettig gedeponeerde merken van de Daimler AG, dit geldt met name voor de modelnamen alsook voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen wij ook dat u onze creatieve vormgeving net zo waardeert als wij. Toch vragen wij u om begrip voor het feit dat Daimler haar intellectuele eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten beschermen moet en deze internetsites generlei licentierechten voor het intellectuele eigendom van Daimler verlenen kunnen.

Aanwijzingen m.b.t. toekomstgerichte uitspraken

Internetsites, Investor Relations releases, jaarverslagen en voorlopige rapporten, vooruitzichten, presentaties, audio- en video-uitzendingen van evenementen (live of als opname) en overige documenten op deze website bevatten onder andere toekomstgerichte uitspraken over toekomstige ontwikkelingen die op actuele inschattingen van het management zijn gebaseerd. Woorden zoals "anticiperen", "aannemen", "denken", "inschatten", "verwachten", "van plan zijn", "(zouden) kunnen", "plannen", "projecteren", "zouden" en soortgelijke begrippen geven dergelijke toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een conjuncturele recessie in Europa of Noord-Amerika, wijzigingen op het gebied van wisselkoersen, rentestanden en grondstofprijzen, de introductie van producten door concurrenten, een hogere verkoopstimulans, de succesvolle realisatie van het nieuwe bedrijfsmodel voor smart, onderbrekingen van de levering bij productiematerialen die op materiaaltekorten, stakingen van het personeel of insolventie van leveranciers berusten evenals een teruggang van de wederverkoopprijzen voor occasions. Mocht een van deze onzekerheidsfactoren of andere risico's (enkele hiervan staan beschreven onder het kopje "risicobericht" in het actuele jaarverslag van Daimler evenals onder het kopje "Risk Factors" in het actuele jaarverslag van Daimler in het formulier 20-F dat bij de Amerikaanse  effecten-controledienst is ingeleverd) zich voordoen of de aan de uitspraken ten grondslag liggende aannemingen onjuist blijken, dan zouden de daadwerkelijke resultaten wezenlijk van de in deze uitspraken genoemde of impliciet onder woorden gebrachte resultaten kunnen afwijken. Het is noch onze bedoeling, noch gaan wij een verplichting aan om toekomstgerichte uitspraken lopend te actualiseren omdat deze uitsluitend van de omstandigheden op de dag van hun publicatie uitgaan.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze sites vormen geen toezegging of garantie, ook al is deze nadrukkelijk of stilzwijgend. Zij vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de hoedanigheid, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetten en octrooien.

Op onze internetsites vindt u ook links naar andere sites op internet. Wij willen u erop attenderen dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de sites, waarvan op onze site een link te vinden is. Wij kunnen derhalve ook geen garantie geven met betrekking tot de actualiteitswaarde, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op deze sites beschikbaar gestelde informatie. Daarom distantiëren wij ons bij dezen van alle inhouden van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle op onze internetsites aanwezige links naar externe sites en de inhoud hiervan.

X