Gegevensbescherming

Daimler dankt u voor uw bezoek op onze Website en uw interesse in onze onderneming en onze producten.  Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag, dat u zich bij uw bezoek op onze Internet-pagina’s op uw gemak voelt.  De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van eminent belang. Hiermee houden wij bij onze zakelijke processen rekening. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze Websites worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevenbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Ons beleid betreffende gegevensbescherming richt zich voor het overige naar de voor Daimler geldende richtlijn betreffende gegevensbescherming. Daimler Webseiten kunnen links bevatten naar Websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is

 

Inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens

Als u onze Websites bezoekt, slaat onze Webserver standaard het IP-adres op, dat u door uw Internet serviceprovider hebt toegewezen gekregen. Tevens wordt de Website van waaruit u ons bezoekt, de Websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen.  Persoonlijke gegevens worden alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

 

Gebruiken en het doorgeven van persoonlijke gegevens en het volgens de voorschriften aanwenden van gegevens voor een bepaald doel

Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de Websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften.  Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen. 

 

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen.  Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis.  Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij de gegevens kunnen blokkeren.  Meer informatie kunt u vinden op de betreffende Websites.

 

Social plugins

Daimler gebruikt zogenaamde social plugins (verder te noemen knoppen) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+.

Bij uw bezoek op onze website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert (zie ook „Cookies“). Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd.

Let u er wel op dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk reeds gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan een sociaal netwerk niet plaatsen, voordat u niet ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd.

Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze websites verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren.

 

Cookies

Daimler maakt gebruik cookies, om de voorkeur van bezoekers na te gaan en de Websites zo optimaal mogelijk vorm te geven.  Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen.  Hierdoor wordt het navigeren eenvoudiger en kan een optimale gebruiksgemak van een Website worden gegarandeerd.  Cookies helpen ons tevens bij het identificeren van bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het Internet.  Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze Internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren.  Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit uw computer reeds een verbinding werd opgebouwd met één van onze pagina’s. Alleen het cookie wordt op uw computer geïdentificeerd. Persoonsgerichte gegevens kunnen dan in cookies worden opgeslagen, nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend, bijvoorbeeld om de toegang te verkrijgen tot een door een wachtwoord beschermde online-functie. Hierdoor hoeft u uw gebruikers-ID en uw wachtwoord niet opnieuw in te voeren.  

U kunt onze website natuurlijk ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen de volgende optie te kiezen: *Geen cookies accepteren*. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de handleiding van uw browser-provider. Op uw computer kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod

Voor de statistische verwerking van de gegevens maakt Daimler gebruik van Adobe Omniture producten (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover en Omniture SearchCenter).

Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out).

Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser, van waaruit het is ingesteld, kan worden toegepast. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Klik hier om het opt-out-cookie vast te leggen.

 

Veiligheid

Daimler implementeert technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om uw gegevens, die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang van onbevoegde personen.  Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd om bij te blijven met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie

Daimler of de hiervoor optredende verantwoordelijke instantie, deelt u op aanvraag, indien mogelijk schriftelijk, volgens het geldende recht mee, of en met welke persoonlijke gegevens u bij ons bent opgeslagen.  Indien u als gebruiker bent geregistreerd, bieden wij u tevens de mogelijkheid om de gegevens zelf in te zien en indien gewenst te verwijderen of te wijzigen.   Indien er ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te garanderen, foutieve informatie mocht zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na uw aanvraag verbeteren.  

Indien u vragen aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming, die u met zijn team ter beschikking staat. U kunt tevens contact met hem opnemen indien u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

 

Concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming

Chief officer corporate data protection

 

Dr. Joachim Riess

Daimler AG

HPC 0518

D-70546 Stuttgart

Duitsland

 

 

Analysediensten

Onze website maakt gebruik van Piwik, hierbij gaat het om een zogenaamde webanalysedienst. Piwik maakt gebruik van zog. “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die onzerzijds een analyse over het gebruik van de website mogelijk maken. Te dien einde wordt de door de cookies gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw ingekorte IP-adres) naar onze server verzonden en voor doelen betreffende de gebruiksanalyse opgeslagen opdat wij onze website verder kunnen optimaliseren. Uw IP-adres wordt bij dit proces onmiddellijk geanonimiseerd zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van de cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen, het kan dan echter wel gebeuren dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken.

Als u niet wilt dat deze gegevens van uw bezoek worden opgeslagen en geanalyseerd, dan kunt u hieronder via muisklik te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en gebruiken van de gegevens. In dat geval wordt in uw browser een zog. Opt-Out-cookie opgeslagen, wat ertoe leidt dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt.  Let op: Als u uw cookies verwijdert, dan heeft dit als gevolg dat ook het Opt-Out-cookie wordt verwijderd en evt. door u opnieuw moet worden geactiveerd.

Verweer

U kunt hier beslissen of in uw browser een eenduidig webanalyse-cookie mag worden opgeslagen om voor de exploitant van de website de registratie en analyse van verschillende statistische gegevens mogelijk te maken. Als u ertegen bent, kunt u op de volgende link klikken om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Uw bezoek aan deze website wordt thans geanonimiseerd door een webanalysedienst geregistreerd. Mocht u dit niet willen, klik dan hier.

X