Juridische bepalingen

Aanbieder

Daimler FleetBoard GmbH
Am Wallgraben 125
D-70565 Stuttgart, Germany
Tel: (+49) 0711 / 17 - 91999
E-Mail: support(at)fleetboard.com Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Vertegenwoordigd door de directeur: Volker Hansen, Andreas Dillig
Statutaire plaats van vestiging en handelsregister: Stuttgart, HRB-nr.: 724 754
BTW-nummer: DE220437166

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Auteursrecht

Copyright Daimler. Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, afbeelden, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden alsmede de opmaak daarvan zijn het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van de industriële eigendom van toepassing. Deze mogen noch voor commerciële doeleinden of ten behoeve van derden worden gekopieerd, noch worden gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele Daimler-internetpagina’s bevatten ook afbeeldingen waarop het auteursrecht van toepassing is van diegenen die deze afbeeldingen ter beschikking hebben gesteld.

Garantie

Daimler stelt de informatie ter beschikking zonder enige verzekering of garantie van welke aard dan ook, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend. Uitgesloten is ook iedere stilzwijgende garantie met betrekking tot de geschiktheid voor commerciële of andere doeleinden of het niet in strijd zijn met wetten of octrooien. Hoewel wij ervan uitgaan dat de door ons gegeven informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Licentierechten

Daimler wil u graag een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Wij hopen daarom dat u even positief bent over de creatieve vormgeving als wijzelf. Wij vragen u desondanks om begrip voor het feit dat Daimler haar intellectuele eigendom met inbegrip van octrooien en auteursrechten moet beschermen en dat aan deze internetpagina’s geen licentierechten op de intellectuele eigendom van Daimler ontleend kunnen worden.

X